تفکر مثبت

تفکر مثبت

هرکسی هرازگاهی به کمی تغییر نگرش نیاز دارد. داستان‌های واقعی و حیرت‌انگیز نشان می‌دهند چگونه افراد با بهره گرفتن از تفکر مثبت، زندگی‌‌شان را بهبود بخشیده‌اند و بر مشکلات فائق آمده‌اند. با خواندن این داستان‌ها یاد می‌گیرید چگونه:

-هر روزتان را به روزی خاص تبدیل کنید.

-قدردانی و شادی را در زندگی روزانه‌تان بگنجانید.

-نعمت‌هایتان را بشمارید و چشم‌اندازتان را عوض کنید.

-با به‌کارگیری چند کلمه‌ که به‌درستی انتخاب کرده‌اید خود را با زندگی‌ وفق دهید.

-از طریق نگرش مثبت سرطان و سایر مشکلات پزشکی خود را کنترل کنید.

-آسان بگیرید و درنتیجه زندگی معنادارتر داشته باشید.

-بیاموزید در هر موقعیتی بارقه‌های امید را بیابید.

-فلاکت را به فرصت تبدیل کنید.