چگونه یک محیط کاری عالی بسازید

چگونه یک محیط کاری عالی بسازید

متاسفانه تعداد انسان هایی که محل کارشان را دوست ندارند، خیلی زیاد است. بعضی سازمان ها ناسالم و مملو از رفتارهای توهین آمیزند. بعضی دیگر اساسا کسل کننده اند. به دلایل مختلف، کارمندان بی شماری در محل کارشان احساس زندانی بودن، بی اعتنایی و بی حوصلگی می کنند. به عقیده ی ما، کارمندان باید بتوانند محل کارشان را دوست داشته باشند. اگر کارمندان محل کارشان را دوست داشته باشند، نه تنها برای سلامت روان و رفاه خودشان که برای سازمان هم (چه از نظر مالی، چه غیرمالی) مفید است. وقتی فرهنگ محل کار به شیوهای هدفمند ایجاد می شود تا قابل احترام و الهام بخش باشد، کارمندان شادتر، بهره‌ورتر و متمرکزتر هستند. هدف ما از نوشتن این کتاب کم کردن درد و رنج های بسیاری ست که کارمندان در محل کار متحمل آن می شوند تا از این طریق رفاه جمعی مان را بیشتر کنیم. می خواهیم سهم مان را در ساخت دنیایی که همه ی انسان ها محل کارشان را دوست دارند، ادا کنیم.