EN

محمد حسن گلستانه

مدیر عامل شرکت ارتباط داده‌های فراایده عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

درباره من

درباره من

مدیر عامل شرکت ارتباط داده های فراایده

محمد گلستانه

عضو کمیسیون مرکز‌داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

 مشاور رتبه 3 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گرایش شبکه و اینترنت 

 مشاور رتبه 3 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گرایش سخت‌افزار و زیرساخت  

ممیز مراکز داده شرکت توف نورد ایران

گواهی طراحی مرکز‌داده  CDCP

گواهی بین المللی مایکروسافت MCSE 2016

تاریخ تولد: 23 بهمن 1355

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت اجرایی MBA
کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار

پست الکترونیک: mhg@golestaneh.ir