EN

محمد حسن گلستانه

مدیر عامل شرکت ارتباط داده‌های فراایده عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

بدون محدودیت

بدون محدودیت

اگر آگاهی از خود را بالا ببرید، توانایی‌هایتان را توسعه ببخشید و انتخاب‌هایی درست داشته باشید، می‌توانید به قابلیت‌های شگرف خود دست یابید. چالش قابلیت باید با آگاهی شروع شود و به تغییر بینجامد. در این صورت، دیگر هیچ محدودیتی را در زندگی نمی‌پذیرید. پس این‌بار نیز با جان سی‌مكسول همراه شوید. شما قرار است در این سفر جذاب، با افزایش آگاهی تغییراتی را بشناسید كه به برداشتن موانع از سر راه قابلیت‌هایتان كمك خواهد كرد.

محدویت‌ها فقط در ذهن خودمان وجود دارند و این ما هستیم که آن‌ها را خلق می‌کنیم یا از بین می‌بریم. به خودمان اجازه ندهیم هیچ محدودیتی را بپذیریم. وقتی محدودیت‌ها را پشت‌سر گذاشتیم و به آن‌ها «نه» گفتیم، آن‌وقت به هرآنچه می‌خواهیم دست پیدا خواهیم کرد… و به‌راستی‌که به‌ هرآنچه می‌خواهیم دست پیدا خواهیم کرد. در این کتاب جان سی مکسول راه‌های «نه گفتن» به محدودیت‌ها را نشان خواهد داد تا بر آن‌ها غلبه کنیم و بتوانیم به آنچه برای آن به دنیا آمده‌ایم دست پیدا کنیم؛ همچنین برای خودمان رؤیاهایی بیافرینیم و به آن‌ها دست پیدا کنیم و آن‌ها را در آغوش بکشیم.