رازهای آمازون

رازهای آمازون

راه های زیادی برای متمرکز شدن روی کسب و کار وجود دارد. می توانید روی رقیب متمرکز باشید، می توانید روی محصول تمرکز کنید ، می توانید روی تکنولوژی متمرکز شوید یا تمرکزتان را روی مدل کسب و کار باشد و…

اما به نظر من، تمرکز روی مشتری تا کنون بیش از هر چیز دیگری از حیات آمازون محافظت کرده است.
مزیت های فراوانی برای رویکرد مشتری مدار وجود دارد، ولی یکی از مزیت ها از بقیه بزرگتر است: مشتریان همیشه به طرزی زیبا و شگفت انگیز ناراضی هستند، حتی وقتی گزارش می دهند خشنودند و کسب و کار عالی ست. مشتریان چیز بهتری می خواهند، حتی اگر ندانند آن چیز چیست و تمایل شما به خوشحال کردن مشتریان شما را وادار می کند به نفع آن ها، دست به اختراع و ابتکار بزنید…