طرز فکر

طرز فکر

اگر قرار باشد در حوزه ی موفقیت و پیشرفت فقط یک کتاب بخوانیم، تنها توصیه ی من این کتاب است، کتابی که به زبان ساده مهم ترین اصل موفقیت و کامیابی هر انسانی را توضیح می دهد. اصلی که از دوران قدیم تا امروز و از زبان فلاسفه ی بزرگ تاریخ تا روان شناسان بزرگ از آن شنیده ایم و هر کدام از بزرگ ترین انسان های تاریخ به شیوه ای از آن سخن گفته اند و امروز در این کتاب به صورت ساده به همراه مثال های متعدد در اختیار ماست.
وقتی این کتاب را می خوانید ابزاری خواهید داشت که روز به روز به رشد شما کمک می کند، چون دانشی را در اختیار شما قرار می دهد که هرروز با استفاده از آن می توانید نسخه ی بهتری از خود را باز آفرینی کنید، طوری که بعد از چند سال خود را شخصی کاملا متفاوت و موفق تر از گذشته ببینید. این کتاب به شما قدرت می دهد، قدرت ایجاد تغییرهای بزرگ در خود، قدرت گام های بلند در زندگی…