هوش هیجانی – مهارتها و آزمونها

هوش هیجانی – مهارتها و آزمونها

گرفتن هوش هیجانی چه تأثیری بر موفقیت شغلی دارد پاسخ کوتاه این است : خیلی زیاد. به کار گرفتن هوش هیجانی روش بسیار خوبی است که انرژی را در یک جهت متمرکز می کند و نتیجه بسیار عالی دارد. ما هوش هیجانی را در کنار سی و سه رفتار شغلی مهم آزمایش کردیم و متوجه شدیم که هوش هیجانی، اکثر آن ها را در درون خود جای می دهد و جزئی از خودش می کند، از جمله مدیریت زمان، انگیزه، بینش و ارتباط، شما می توانید به شیوه های مختلف از هوش هیجانی، برای بهبود عملکرد شغلی، استفاده کنید. هوش هیجانی آنقدر برای موفقیت ضروری است که 60 درصد عملکرد در همه انواع شغل ها را شامل می شود. هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد فرد در محیط کار و قوی ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است.

نگارنده در این كتاب نخست هوش هیجانی را تعریف نموده، سپس عوامل تشكیل دهنده‌ی هیجان را مطرح ساخته و نیز چگونگی بالا بردن هوش و استفاده‌ی آن در خانه و محیط كار را تشریح كرده و در پایان آزمون‌هایی برای شناخت هوش افراد، فراهم آورده است