EN

محمد حسن گلستانه

مدیر عامل شرکت ارتباط داده‌های فراایده عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

اگر اول نباشی آخر میشوی

اگر اول نباشی آخر میشوی

شما شاید در شرکت یا حرفه تان چنان جایگاهی به دست آورید که مشکلات اقتصادی نتوانند به شما آسیب بزنند.این یعنی باید به ایجاد سیستم اقتصادی خودتان فکر کنید . هیچ وقت نباید به «گذران امور» یا نگران بودن برای وضعیت اقتصادی خودتان بسنده کنید.
من می گویم اقتصاد برود به جهنم ! من می خواهم بهتر شوم ، فتح کنم و پیش بروم و هرکاری خواهم کرد که اول باشم .

این کتاب به شما نشان خواهد داد چگونه می توانید موفق شوید و چگونه ان جایگاه قدرتمند اول را به دست آورید .
با خواندن این کتاب یاد میگیرید برای پیشرفت خود شرکت و ایده هایتان ( و همیشه اول شدن ) دقیقا چه کارهایی باید انجام دهید.